El grup form+ té com a objectius principals la investigació dels orígens i difussió de l'arquitectura moderna i l'estudi d'aquells principis i projectes que mantenen una clara vigència amb el món contemporani.

 

El grup, des de la seva fundació, ve prestant una atenció especial als païssos d'Amèrica Llatina, en els quals l'arquitecutra moderna va aconseguir un significatiu desenvolupament pràctic en tots els àmbits, des de l'habitatge unifamiliar i col·lectiu i els edificis i espais publics al problema de la ciutat com estructura complexa. Part d'aquest patrimoni ha desaparegut o corre el perill de fer-ho. Per a restablir la continuïtat d'aquesta experiència positiva, el grup recupera exemples concrets, materials i documents originals, els ordena, i els estudia i difon. El propòsi és que aquests models exemplars recobren el seu valor instrumental en la teoria del projecte i la seva aplicació pràctica i poden incidir en la construcció ordenada de la realitat.

 

Enel programa de treball dels gurp apareix també la perspectiva teòrica i crítica que implica estudiar en profunditat els vincles que l'arquitectura moderna estableix amb la tradició de les formes objectives, els utensilis, un treball etimològic que dota de major universalitat a la tasca empresa. Això suposa obrir-se en aquesta etapa a l'estudi de tota l'experiència de l'arquitectura moderna, sense restringir-la a un únic àmbit geogràfic, i comprendre-la en la seva real dimensió antropològica.

 

Paraules clau: forma, modernitat, objetivitat, tradició, visualitat, projectes arquitectònics, innovació docent, construccions arquitectòniques, Amèrica llatina, Europa.